5

Ngành đào tạo Thạc sĩ

16

Ngành đào tạo Đại học

98%

Sinh viên tốt nghiệp có việc làm

Trường

Đã được kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia

100+

Doanh nghiệp hợp tác

Đào tạo đại học

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực hành - Thực nghiệp”, Trường hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Đào tạo Thạc sĩ

Với triết lý đào tạo “Thực học – Thực hành - Thực nghiệp”, Trường hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Kỹ thuật phần mềm

Kỹ thuật phần mềm

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Luật kinh tế

Luật kinh tế

Quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế

Tài chính ngân hàng

Tài chính ngân hàng

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech