Văn bản nhà Trường & Bộ GDĐT

01-07-2022
STT Tên Văn bản Link download
1.  Quy định tổ chức đánh giá đồ án khóa luận luận văn cho SV và HV cao học theo hình thức trực tuyến >>>
2.  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ >>>
3.  Quy định quản lý văn bằng, PLVB, chứng chỉ của Trường ĐH Hữu Nghị >>>
4.  Quy định tổ chức thi kết thúc học phần >>>
5.  Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại UTM >>>
6.  Thí điểm tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức vấn đáp trực tuyến tại UTM >>>
7.  Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid_19 >>>
8  Quy chế thi đua, khen thưởng của Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị >>>
9 Quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị >>>
10. Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị >>>
11. NQ số 05 ngày 10.12.2020 v.v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCN&QLHN >>>
12. NQ số 06 ngày 10.12.2020 v.v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường ĐH CN&QLHN >>>
13. QD số 01 năm 2020 của HNNĐT v.v công nhận HĐT >>>
14. QD số 05.2020 của HNNĐT v.v ban hành Quy chế tài chính của Trường ĐH CN&QLHN >>>
15. Quy định đào tạo từ xa trình độ ĐH >>>
     

 

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech