Giới thiệu

UTM 2024
UTM 2024
06/03/2024
..
Tiếp tục
Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
05/01/2024
Năm 2024, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (mã trường DCQ) tuyển sinh trình độ Đại học c..
Tiếp tục
Khoa Công nghệ tài chính
Khoa Công nghệ tài chính
03/01/2024
1. Ban chủ nhiệm khoa Phụ trách khoa: ThS. Nguyễn Mạnh Cường 2. Chức năng, nhiệm vụ Chức nă..
Tiếp tục
Khoa Kinh tế quốc tế
Khoa Kinh tế quốc tế
03/01/2024
1. Ban chủ nhiệm khoa Phụ trách khoa: TS. Phan Văn Thanh 2. Chức năng, nhiệm vụ Chức năng: ..
Tiếp tục
Báo cáo "3 công khai" của trường Đai học Hữu Nghị năm 2023 - 2024
Báo cáo "3 công khai" của trường Đai học Hữu Nghị năm 2023 - 2024
24/05/2023
Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo..
Tiếp tục
Báo cáo "3 công khai" của trường Đai học Hữu Nghị năm 2022 - 2023
Báo cáo "3 công khai" của trường Đai học Hữu Nghị năm 2022 - 2023
02/06/2022
Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ..
Tiếp tục
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech