Đơn vị trực thuộc

Phòng Khoa học
Phòng Khoa học
19/02/2021
Chức năng: Phòng Khoa học có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu trong các hoạt độn..
Tiếp tục
Phòng Y tế
Phòng Y tế
25/11/2020
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng: Trung tâm Y tế chăm lo sức khoẻ, cấp cứu, điều trị bệnh thô..
Tiếp tục
Phòng Tài vụ
Phòng Tài vụ
25/11/2020
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, tài chính - k..
Tiếp tục
Phòng Quản trị
Phòng Quản trị
25/11/2020
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng:  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác qui hoạch, xây d..
Tiếp tục
Phòng Tổ chức Cán bộ
Phòng Tổ chức Cán bộ
25/11/2020
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức nhân sự và hàn..
Tiếp tục
Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo
25/11/2020
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo đại học bao..
Tiếp tục
Phòng Công tác sinh viên
Phòng Công tác sinh viên
25/11/2020
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng; Th..
Tiếp tục
Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ
Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ
25/11/2020
Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ trực thuộc Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đã đượ..
Tiếp tục
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech