Đơn vị trực thuộc

Ban Quản lý dự án
Ban Quản lý dự án
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng + Chủ đầu tư đối với các dự án được HĐQT và Ban giám hiê..
Tiếp tục
Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng..
Tiếp tục
Phòng Công tác sinh viên
Phòng Công tác sinh viên
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng; Th..
Tiếp tục
Phòng Quản trị
Phòng Quản trị
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng:  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác qui hoạch, xây d..
Tiếp tục
Phòng Tài vụ
Phòng Tài vụ
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, tài chính - k..
Tiếp tục
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng tổ chức cán bộ
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức nhân sự và hàn..
Tiếp tục
Phòng Y tế
Phòng Y tế
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng: Trung tâm Y tế chăm lo sức khoẻ, cấp cứu, điều trị bệnh thô..
Tiếp tục
Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo đại học bao..
Tiếp tục
Trung tâm Hợp tác và phát triển đào tạo
Trung tâm Hợp tác và phát triển đào tạo
Chức năng nhiệm vụ >> Chức năng: + Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban giám hiệu trong việ..
Tiếp tục
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech