Ba công khai

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
05/01/2024
Năm 2024, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (mã trường DCQ) tuyển sinh trình độ Đại học c..
Tiếp tục
Báo cáo "3 công khai" của trường Đai học Hữu Nghị năm 2023 - 2024
Báo cáo "3 công khai" của trường Đai học Hữu Nghị năm 2023 - 2024
24/05/2023
Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo..
Tiếp tục
Báo cáo "3 công khai" của trường Đai học Hữu Nghị năm 2022 - 2023
Báo cáo "3 công khai" của trường Đai học Hữu Nghị năm 2022 - 2023
02/06/2022
Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ..
Tiếp tục
Quyết định về việc mở ngành đào tạo Công nghệ tài chính, Kinh tế quốc tế trình độ Đại học
Quyết định về việc mở ngành đào tạo Công nghệ tài chính, Kinh tế quốc tế trình độ Đại học
06/08/2021
Quyết định về việc mở ngành đào tạo Công nghệ tài chính, Kinh tế quốc tế trình độ Đại học Đề ..
Tiếp tục
Báo cáo "3 công khai" của trường Đai học Hữu Nghị năm 2021 - 2022
Báo cáo "3 công khai" của trường Đai học Hữu Nghị năm 2021 - 2022
08/06/2021
Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ..
Tiếp tục
Quyết định ban hành chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học
Quyết định ban hành chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học
20/04/2021
STT Tên chương trình đào tạo download 1 QĐ vv ban hành CTĐT và..
Tiếp tục
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech