Khoa Du lịch

20-11-2020

1. Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa : TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

- Khoa Du lich có chức năng quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được giao và quản lý cơ sở vật chất trong khoa;

Nhiệm vụ:

- Thực hiện việc đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Giảng dạy các môn học cơ sở của ngành cho các chuyên ngành khác có liên quan trong toàn trường;

- Cùng các đơn vị có liên quan giúp Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng xây dựng phương hướng phát triển, quy mô đào tạo, nội dung chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Kế toán;

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và đánh giá toàn diện công tác đào tạo trong phạm vi khoa đảm nhiệm. Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa (văn nghệ, thể dục thể thao…..);

- Cùng với các đơn vị có liên quan tham gia quản lý sinh viên trong Khoa;

3. Đào tạo

- Khối thi: A, D1, A1, C

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Mục tiêu đào tạo:

- Về kiến thức - kỹ năng:

- Trình độ ngoại ngữ : Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

+ Hướng dẫn viên du lịch, thiết kế tour, tổ chức sự kiện, hội nghị

+ Chuyên viên kinh doanh, phát triển các dịch vụ du lịch, khách sạn

+ Giám đốc điều hành, Tổ trưởng bộ phận, quản lý bộ phận lập kế hoạch, điều phối nhân sự

+ Giảng dạy về Quản trị khách sạn, du lịch…

+ Các doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành trên cả nước;

+ Các khu du lịch, nghỉ dưỡng; Khu vui chơi, giải trí;

+ Các công ty tổ chức sự kiện, truyền thông về du lịch;

+ Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có đào tạo Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

+ Bộ phận du lịch các sở, ban, ngành.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech