Viện Đào tạo Trực tuyến

25-11-2020

Chức năng – nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai đào tạo từ xa  theo quy định;

- Tư vấn, đề xuất các giải pháp cho lãnh đạo Trường về tổ chức triển khai đào tạo từ xa;

- Hợp tác, liên kết với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước trong nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các chương trình đào tạo từ xa;

- Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học khác được giao.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech