Khoa/Viện trực thuộc

Khoa Công nghệ tài chính
Khoa Công nghệ tài chính
03/01/2024
1. Ban chủ nhiệm khoa Phụ trách khoa: ThS. Nguyễn Mạnh Cường 2. Chức năng, nhiệm vụ Chức nă..
Tiếp tục
Khoa Kinh tế quốc tế
Khoa Kinh tế quốc tế
03/01/2024
1. Ban chủ nhiệm khoa Phụ trách khoa: TS. Phan Văn Thanh 2. Chức năng, nhiệm vụ Chức năng: ..
Tiếp tục
Viện Đào tạo Trực tuyến
Viện Đào tạo Trực tuyến
25/11/2020
Chức năng – nhiệm vụ: - Tổ chức triển khai đào tạo từ xa  theo quy định; - Tư vấn, đ..
Tiếp tục
Khoa Đại cương
Khoa Đại cương
25/11/2020
1. Ban chủ nhiệm khoa  Trưởng khoa : TS. Hồ Châu 2. Chức năng, nhiệm vụ Chức năng: ..
Tiếp tục
Khoa Kế toán
Khoa Kế toán
25/11/2020
1. Ban chủ nhiệm khoa Trưởng khoa : TS. Đoàn Thị Thanh Hương 2. Chức năng, nhiệm vụ Chức nă..
Tiếp tục
Khoa Tài chính ngân hàng
Khoa Tài chính ngân hàng
25/11/2020
1. Ban chủ nhiệm khoa Phụ trách khoa: ThS. Nguyễn Mạnh Cường 2. Chức năng, nhiệm vụ - Khoa ..
Tiếp tục
Khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh
25/11/2020
1. Ban Chủ nhiệm khoa: Trưởng khoa: TS Phan Văn Thanh 2. Chức năng , nhiệm vụ - Đề xuất tha..
Tiếp tục
Viện Ngoại ngữ
Viện Ngoại ngữ
20/11/2020
1. Ban Chủ nhiệm khoa: PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn 2. Chức năng , nhiệm vụ Tổ chức thực hiện quá..
Tiếp tục
Viện Đào tạo Sau Đại học
Viện Đào tạo Sau Đại học
20/11/2020
Chức năng, nhiệm vụ >> Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý đào tạo và..
Tiếp tục
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech