Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tương ứng với các ngành xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và phương thức xét tuyển kỳ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022, Kèm theo công văn số 601/QĐ-UTM ngày 28 tháng 7 năm 2022 như sau:

STT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Điểm Xét theo KQ học bạ THPT

Điểm Xét theo KQ thi THPT QG

1

Bất động sản

7340116

A00; A01; C00; D01

18

15

2

Luật kinh tế

7380107

A00; A01; C00; D01

18

15

3

Kế toán

7340301

A00; A01; D01; D07

18

15

4

Quản trị kinh doanh

7340101

A00; A01; D01; D07

18

15

5

Tài chính ngân hàng

7340201

A00; A01; D01; D07

18

15

6

Công nghệ tài chính

7340202

A00; A01; D01; D07

18

15

7

Kinh tế quốc tế

7310106

A00; A01; D01; D07

18

15

8

Logictics và Quản trị chuỗi cung ứng

7510605

A00; A01; D01; D07

18

15

9

Kỹ thuật phần mềm

7480103

A00; A01; D01; D07

18

15

10

Công nghệ thông tin

7480201

A00; A01; D01; D07

18

15

11

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

A00; A01; D01; D07

18

15

12

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00; A01; C00; D01

18

15

13

Quản lý nhà nước

7310205

C00; D01; D11; D14

18

15

14

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01; D07; D11; D14

18

15

15

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

D01; D07; D11; D14

18

15

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech