Thông báo V/v: Sinh viên, học viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ phỏng dịch Covid-19

09-03-2021

Kính gửi: Sinh viên, học viên toàn trường

Căn cứ diễn biến và tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19, chủ trương của UBND Thành phố Hà Nội, Ban Giám hiệu quyết định:

1. Sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo trở lại học tập trung tại Trường kể từ Thứ hai, ngày 15/03/2021. 

2. Sinh viên, học viên khi đến học tập trung phải tuân thủ nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19; sinh viên các khối ngành có lịch đi thực tập phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ quan, đơn vị mà sinh viên đến thực tập. 

3. Một số học phần chưa tổ chức thi (do phải hoãn trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh), nhà trường sẽ tổ chức thi sau khi sinh viên, học viên đi học ổn định trở lại. Sinh viên, học viên thuộc diện thi tiếp cần chủ động ôn để dự thi theo lịch do nhà trường thông báo (dự kiến trong khoảng cuối tháng 3/2021).

4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trường cần tăng cường hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Trường và của Bộ Y tế. 

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech