Một sự bứt phá ngoạn mục

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế Quốc tế hiện nay, vấn đề đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước luôn là vấn đề cấp bách.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech