Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập từ ngày 05/05/2021

Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh còn phức tạp, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị trân trọng thông báo tới Quý thầy cô và các em sinh viên, học viên các quyết định như sau: 

1. Toàn trường triển khai phương thức dạy và học trực tuyến (online) cho các lớp học phần lý thuyết/bài tập thông qua hệ thống học trực tuyến trong thời gian từ ngày 05/05/2021 đến khi có thông báo mới. Giờ giảng dạy trực tuyến là giờ giảng dạy chính thức theo thời khóa biểu và phải đáp ứng đầy đủ điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học, sinh viên, học viên phải tham dự đầy đủ các giờ học; 

2. Những lớp học phần kiến thức đặc thù không thể chuyển sang dạy online được (lớp thí nghiệm, lớp thực hành, lớp thực tập, phần luyện tập của Giáo dục thể chất, phần thực hành của các học phần QP-AN): tạm thời chưa tổ chức giảng dạy cho đến khi có thông báo tiếp sau; 

3. Thông tin về tài khoản học trực tuyến sẽ được Phòng Công tác sinh viên thông báo riêng tới từng lớp. Trong quá trình triển khai học tập nếu có vướng mắc phát sinh để nghị liên hệ tới các số Hotline sau: 0913010751 (Thầy Cường)/0979843886 (cô Oanh), 0917042567 (Thầy Trung), 0354092860 (Thầy Nghĩa);

4. Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên, giảng viên, học viên, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế). Trong thời gian học trực tuyến yêu cầu toàn thể cán bộ, công nhân viên, giảng viên, học viên, sinh viên thường xuyên cập nhật các thông tin của Trường qua hệ thống App UtmMobile và trên website của Trường tại địa chỉ utm.edu.vn).

Chú ý: Sinh viên click vào đây để khai báo thông tin y tế: https://bitly.com.vn/4zzs0x

 

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech