Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán khóa 10, 11, 12, 13 như sau:

Thời gian nghỉ tết Nguyên Đán 2023 của Sinh viên khóa 10, 11, 12 từ thứ 2 ngày 09/01/2023 (18/12/2022 âm lịch) đến hết Chủ nhật ngày 05/02/2023 (15/01/2023 âm lịch), theo đó:

  • Sinh viên khóa 10 hoàn thành học phần, thực tập tại cơ sở theo sự phân công của khoa chuyên ngành và kết hoạch của phòng Đào tạo.
  • Sinh viên khóa 11 tiếp tục học theo thông báo số 46/TB-ĐT của phòng Đào tạo
  • Sinh viên khóa 12 sau khi kết thúc khóa học GDQP-AN, bắt đầu học theo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 của phòng Đào tạo từ ngày 03/01/2023.

Thời gian nghỉ tết Nguyên Đán 2023 của Sinh viên khóa 13 từ 08/01/2023 (17/12/2022 âm lịch) đến hết Chủ nhật ngày 05/02/2023 (15/01/2023) trong đó:

  • Sinh viên khóa 13 kết thúc học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 trước ngày 08/01/2023.
  • Lịch thi kết thúc thời gian học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 bắt đầu từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech