Gương mặt sinh viên

Lê Thị Minh Ngọc

Sample image

 • Sinh viên K3-tiếng Nga
 • Đạt 2 giải Nhất kỳ thi Olympic tiếng Nga

Nguyễn Cao Văn

Sample image

 • Sinh viên K3-CNTT
 • Đạt 1 giải 3 Olympic tin học khối không chuyên 2015

Trần Thị Tùng Lan

Sample image

 • Sinh viên Khóa 2-TCNH, top 10 sinh viên có điểm học trung bình cao nhất

Nguyễn Mạnh Cường

Sample image

 • Sinh viên K3-CNTT
 • Đạt 1 giải 3 Olympic tin học khối không chuyên 2015

Nguyễn Linh Nhi

 • Sinh viên K3-tiếng Nga
 • Đạt 2 giải Nhất kỳ thi Olympic tiếng Nga

Nguyễn Xuân Tuyền

Sample image

 • Sinh viên K3-CNTT
 • Đạt 1 giải 3 Olympic tin học khối không chuyên 2015

Tin tức sinh viên

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
You are here: Home Sinh viên Hoạt động Gương mặt sinh viên
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ