Giới thiệu ngành Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Giới thiệu ngành Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Chương trình thạc sỹ “Kỹ thuật phần mềm” tại Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị được xây dựng tiếp nối chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ Thông tin theo hướng Công nghệ phần mềm của trường. Chương trình đào tạo tại Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị đã sử dụng các căn cứ Software Engineering 2004:

Read more: Giới thiệu ngành Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

Những đối tượng được ưu tiên khi đăng ký học thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Những đối tượng được ưu tiên khi đăng ký học thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại UTM

1. Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Read more: Những đối tượng được ưu tiên khi đăng ký học thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Về kiến thức: bổ sung và nâng cao các kiến thức về các phương pháp phát triển phần mềm, các chuẩn và quy trình làm phần mềm, các kiến thức về thực tiễn về phát triển phần mềm, cụ thể như sau:

Read more: Những điểm khác biệt khi học Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Danh mục các học phần bổ sung kiến thức khi học thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Danh mục các học phần bổ sung kiến thức khi học thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Các thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung các môn học sau (nếu các môn học này chưa học ở bậc đại học):

Read more: Danh mục các học phần bổ sung kiến thức khi học thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ khi học thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ khi học thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

1) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; ngôn ngữ sử dụng trong toàn thời gian đào tạo là 1 trong 5 thứ tiếng nêu trên;

Read more: Đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ khi học thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại UTM

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ