Những điểm khác biệt khi học Ngôn ngữ Trung quốc tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Ngôn ngữ Trung quốc tại UTM

Cấu trúc chương trình gồm 5 khối kiên thức và kỹ năng rõ ràng: không chỉ Kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ, Kiến thức xã hội mà còn chú trọng kiến thức căn bản của lĩnh vực thương mại hoặc CNTT để có thể dễ dàng ứng dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực trên; Phát triển cá nhân và Thực hành tại doanh nghiệp.

Read more: Những điểm khác biệt khi học Ngôn ngữ Trung quốc tại UTM

Nội dung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung quốc

Nội dung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung quốc

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ đại học cung cấp cho sinh viên kiến thức lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Trung Quốc như:

Read more: Nội dung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung quốc

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ