Giới thiệu ngành Cử nhân Công nghệ thông tin

Giới thiệu ngành Cử nhân Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin (CNTT - tiếng Anh là Information Technology hay IT) hiểu theo nghĩa rộng và tổng quát nhất là việc sử dụng công nghệ hiện đại (chủ yếu là máy tính và viễn thông) vào việc tạo ra, lưu trữ, truyền dẫn thông tin, xử lý, khai thác thông tin.

Xem thêm ...Giới thiệu ngành Cử nhân Công nghệ thông tin

Triển vọng nghề nghiệp khi học Công nghệ thông tin tại UTM

Triển vọng nghề nghiệp khi học Công nghệ thông tin tại UTM

Công việc của người làm CNTT chuyên nghiệp thường nằm ở một trong những mảng chủ yếu sau:

Xem thêm ...Triển vọng nghề nghiệp khi học Công nghệ thông tin tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Công nghệ thông tin tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Công nghệ thông tin tại UTM

Cấu trúc chương trình gồm 5 khối kiên thức và kỹ năng rõ ràng: không chỉ Kiến thức chuyên môn, Kiến thức xã hội mà còn chú trọng Ngoại ngữ, Phát triển cá nhân và Thực hành công nghiệp.

Xem thêm ...Những điểm khác biệt khi học Công nghệ thông tin tại UTM

Nội dung chương trình ngành Công nghệ thông tin

Nội dung chương trình ngành Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm bao gồm 03 khối kiến thức:

Xem thêm ...Nội dung chương trình ngành Công nghệ thông tin

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ