Triển vọng nghề nghiệp khi học Luật kinh tế tại UTM

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của các chủ thể với nhau, trong quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế thị trường của nhà nước cũng như trong bối cảnh xã hội có sự giao thoa mạnh mẽ của các nền kinh tế trên thế giới thường phát sinh những vấn đề phức tạp có liên quan và cần đến sự can thiệp của luật pháp.

Do đó những công việc liên quan đến ngành luật kinh tế luôn luôn cần thiết.
Cơ hội việc làm: Sau khi kết thúc chương trình đào tạo sinh viên được cấp bằng cử nhân Luật kinh tế và có thể làm:

+ Chuyên gia tư vấn pháp lý, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành của nền kinh tế, các hoạt động kinh doanh và đảm bảo các hoạt động của tổ chức đúng chủ trương, chính sách của nhà nước và các công ước quốc tế có liên quan đến lĩnh vực kinh tế

+ Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư trong các tổ chức dịch vụ pháp luật

+ Chuyên viên tư vấn pháp luật trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hộ

+ Chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp trong các cơ quan nhà nước các cấ

+ Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ