Văn bản nhà Trường và Bộ GDĐT

STT Tên Văn bản Link download
1.  Quy định tổ chức đánh giá đồ án khóa luận luận văn cho SV và HV cao học theo hình thức trực tuyến download
2.  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ download
3.  Quy định quản lý văn bằng, PLVB, chứng chỉ của Trường ĐH Hữu Nghị download
4.  Quy định tổ chức thi kết thúc học phần download
5.  Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại UTM download
6.  Thí điểm tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức vấn đáp trực tuyến tại UTM download
7.  Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid_19 download

 

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech