Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn các cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Sáng ngày 30/11/2021, tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, Nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn các cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ  cấp Bộ năm 2021. Tham dự buổi họp có các thành viên Hội đồng; đại diện Nhà trường, cùng cá nhân đăng ký chủ nhiệm các nhiệm vụ Khoa học công nghệ. PGS.TS Đỗ Hữu Tùng, Trưởng phòng Khoa học Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, chủ trì buổi họp.


 
Toàn cảnh phiên họp Hội đồng

Năm 2021, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đăng ký và được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao triển khai 02 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ bao gồm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tiến giao thức định tuyến trong mạng tùy biến không dây, Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đổi mới quản lý trong các cơ sở giáo dục đại học tư thục trong bối cảnh chuyển đổi số.

Qua xem xét hồ sơ đăng ký tuyển chọn của các cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2021, Hội đồng đã đánh giá cao các thuyết minh đề tài được xây dựng khá chi tiết, có tính khoa học và tính thực tiễn cao, nêu được khái quát về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài, luận giải rõ ràng về tính cấp thiết phải thực hiện đề tài. Nội dung nghiên cứu bám sát mục tiêu và yêu cầu, phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung. Sản phẩm khoa học dự kiến đạt được có định lượng cụ thể. Các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đề tài.

Sau khi nghe nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, PGS.TS Đỗ Hữu Tùng, chủ tịch Hội đồng kết luận:  Đây là các đề tài có ý nghĩa thực tiễn to lớn, có tính khả thi cao.

Chủ tịch hội đồng đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ, thuyết minh đề tài của các cá nhân đăng ký chủ nhiệm.

Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu các Chủ nhiệm và nhóm thực hiện Đề tài chỉnh sửa các lỗi kỹ thuật, rà soát kinh phí cho phù hợp với nội dung nghiên cứu.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech