Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Trung tâm kiểm định Chất lượng giáo dục - Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam công nhận Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech