Bộ GD&ĐT thông qua 2 đề tài khoa học cấp Bộ do Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị chủ trì

Chiều ngày 12/10/2021 tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, họp thông qua 02 đề tài khoa học cấp Bộ do Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị đề xuất và chủ trì. Hai đề tài được thông qua đợt này của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị gồm:

1. Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tiến giao thức định tuyến trong mạng tùy biến không dây.

2. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp đổi mới quản lý trong các cơ sở giáo dục đại học tư thục trong bối cảnh chuyển đổi số.

Nghiên cứu khoa học để nâng tầm Đại học

Đây là các đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất cao, góp phần giải quyết được các những vấn đề phát sinh do nhu cầu cấp bách của xã hội đặt ra trên 3 lĩnh vực: Giáo dục, Kinh tế và Công nghệ. Việc triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu này góp phần đưa Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị vào quỹ đạo chung của các Trường Đại học tiến tiến trong và ngoài nước và theo tinh thần khẩu hiệu hành động trong nghiên cứu khoa học của Trường: “Nghiên cứu khoa học để nâng tầm đào tạo”

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đánh giá cao các đề tài do Nhà trường đề xuất, và mong muốn rằng các nhóm nghiên cứu sẽ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm để hoàn thành được các mục tiêu và sản phẩm khoa học đã đề ra. Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị là một trong các trường tư thục đi tiên phong trong việc đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, góp phần tạo ra một hướng đi mới cho các trường đại học tư thục trong nghiên cứu khoa học.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech