Khoa/Viện trực thuộc

Khoa Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Khoa Công nghệ kỹ thuật Ô tô
1. Ban Chủ nhiệm khoa: Trưởng khoa: TS. Phạm Văn Liệu 2. Chức năng , nhiệm vụ - Đề xuất tha..
Tiếp tục
Khoa Công nghệ thông tin
Khoa Công nghệ thông tin
1. Ban Chủ nhiệm khoa: Trưởng khoa: TS Nguyễn Như Sơn 2. Chức năng , nhiệm vụ - Đề xuất tha..
Tiếp tục
Khoa Du lịch
Khoa Du lịch
1. Ban chủ nhiệm khoa Trưởng khoa : TS. Hoàng Anh Tuấn 2. Chức năng, nhiệm vụ Chức năn..
Tiếp tục
Khoa Kế toán
Khoa Kế toán
1. Ban chủ nhiệm khoa Trưởng khoa : TS. Đoàn Thị Thanh Hương 2. Chức năng, nhiệm vụ Chức nă..
Tiếp tục
Khoa Luật
Khoa Luật
1. Ban chủ nhiệm khoa Trưởng khoa : TS. Lê Đình Khiên 2. Chức năng, nhiệm vụ Chức năng: ..
Tiếp tục
Khoa Quản lý nhà nước
Khoa Quản lý nhà nước
1. Ban chủ nhiệm khoa Trưởng khoa : TS. Nguyễn Sĩ Duy Hoàng 2. Chức năng, nhiệm vụ Chức năn..
Tiếp tục
Khoa Quản trị kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh
1. Ban Chủ nhiệm khoa: Trưởng khoa: TS Phan Văn Thanh 2. Chức năng , nhiệm vụ - Đề xuất tha..
Tiếp tục
Khoa Tài chính ngân hàng
Khoa Tài chính ngân hàng
1. Ban chủ nhiệm khoa Phụ trách khoa: ThS. Nguyễn Mạnh Cường 2. Chức năng, nhiệm vụ - Khoa ..
Tiếp tục
Khoa Đại cương
Khoa Đại cương
1. Ban chủ nhiệm khoa  Trưởng khoa : TS. Hồ Châu 2. Chức năng, nhiệm vụ Chức năng: ..
Tiếp tục
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech