Chương trình đại học

Tỉm hiểu các thông tin về nội dung chương trình đào tạo đại học, những điểm khác biệt khi học tại UTM, nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường....

Cử nhân Kỹ thuật phần mềm

Cử nhân Công nghệ thông tin

Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Cử nhân Kế toán

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Cử nhân Luật kinh tế

Cử nhân Du lịch

Cử nhân Quản lý Nhà nước

Cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh

Cử nhân ngôn ngữ tiếng Nga

Cử nhân ngôn ngữ Trung Quốc

Cử nhân Bất động sản

Cử nhân quản trị dịch vụ du lịch lữ hành

Cử nhân Logistic và quản lý chuổi cung ứng

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech