Chương trình

Tìm hiểu các thông tin về nội dung chương trình đào tạo sau đại học các ngành, các đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ, danh mục các học phần bổ sung kiến thức....

BẬC SAU ĐẠI HỌC:

Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ Luật kinh tế

Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm

BẬC ĐẠI HỌC:

  1. Công nghệ thông tin   2. Kỹ thuật phần mềm
  3. Kế toán   4. Tài chính ngân hàng
  5. Quản trị kinh doanh   6. Luật kinh tế
  7. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   8. Quản lý nhà nước 
  9. Ngôn ngữ Anh   10. Ngôn ngữ Nga
  11. Ngôn ngữ Trung Quốc   12. Công nghệ kỹ thuật Ô tô
  13. Logistic và quản lý chuỗi cung ứng   14. Bất động sản

CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN

Ứng dụng CNTT cơ bản

Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech