Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Tỉm hiểu các thông tin về nội dung chương trình đào tạo sau đại học các ngành, các đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ, danh mục các học phần bổ sung kiến thức....
 Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Tỉm hiểu các thông tin về nội dung chương trình đào tạo đại học, những điểm khác biệt khi học tại UTM, nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường....
 Cử nhân Công nghệ thông tin
 Cử nhân Tài chính Ngân hàng
 Cử nhân Kế toán
 Cử nhân Quản trị kinh doanh
 Cử nhân Luật kinh tế
 Cử nhân Du lịch
 Cử nhân Quản lý Nhà nước
 Cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh
 Cử nhân ngôn ngữ tiếng Nga

Liên hệ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

Địa chỉLô 1 - 4, Số 431 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tổng đài: (024) 36 320743 - (024) 37 632 890
Emailhumt@moet.edu.vn

You are here: Home Chương trình
Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ
Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ