Tuyển sinh văn bằng 2

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 đợt 2 năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn bằng thứ 2 năm 2018 – Đợt 2, cụ thể ngành đào tạo như sau:

Read more: Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 đợt 2 năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn bằng thứ 2 năm 2017 – Đợt 1, cụ thể ngành đào tạo như sau:

Read more: Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 đợt 1 năm 2018

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 đợt 1 năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn bằng thứ 2 năm 2018– Đợt 1, cụ thể ngành đào tạo như sau:

Read more: Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 đợt 1 năm 2018

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ