Tuyển sinh liên thông lên Đại học

Tuyển sinh Liên thông Đại học chính quy đợt 1 năm 2018

Tuyển sinh Liên thông Đại học chính quy đợt 1 năm 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2018 - Đợt 1 cụ thể các ngành đào tạo như sau:

Read more: Tuyển sinh Liên thông Đại học chính quy đợt 1 năm 2018

Cơ hội liên thông lên Đại học năm 2016 tại UMT

Cơ hội liên thông Đại học chính quy tauh UTM

Được biết đến là trường đại học đào tạo đa ngành, đa bậc học uy tín, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)

Read more: Cơ hội liên thông lên Đại học năm 2016 tại UMT

Tuyển sinh Liên thông Đại học chính quy đợt 2 năm 2017

Tuyển sinh Liên thông Đại học chính quy đợt 2 năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2017 - Đợt 2 cụ thể các ngành đào tạo như sau:

Read more: Tuyển sinh Liên thông Đại học chính quy đợt 2 năm 2017

Tuyển sinh Liên thông Đại học chính quy năm 2016

Học liên thông Đại học chính quy tại UTM

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học năm 2016 - Đợt 1

Read more: Tuyển sinh Liên thông Đại học chính quy năm 2016

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ