THÔNG BÁO: Tuyển sinh thi cấp chứng chỉ tin học chuẩn kỹ năng theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

THÔNG BÁO: Tuyển sinh thi cấp chứng chỉ tin học chuẩn theo thông tư số 03/2014

  1. Đối tượng tham gia thi cấp chứng chỉ tin học chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin

- Sinh viên, bác sĩ, giáo viên...đáp ứng nhu cầu nộp hồ sơ thi công chức, viên chức

- Cán bộ, công chức thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;

- Cán bộ, công chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương;

- Chức thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương;

  1. Thời gian ôn và thi cấp chứng chỉ tin học

- Nhận hồ sơ liên tục

- Thời gian ôn: Buổi tối từ 18h-20h hoặc thứ 7, chủ nhật ( sáng, chiều)

- Thời gian thi: (04) 37 632 890 để biết chính xác lịch thi

  1. Nội dung ôn thi chứng chỉ tin học chuẩn thông tư 03/2014

- Mô đun kỹ năng 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản

- Mô đun kỹ năng 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản

- Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản

- Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng tính cơ bản

- Mô đun kỹ năng 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Mô đun kỹ năng 06: Sử dụng Internet cơ bản

  1. Đơn vị Cấp chứng chỉ

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị. Chứng chỉ được công nhận trên toàn quốc

  1. Lệ phí ôn và thi cấp chứng chỉ: 

-  Kinh phí liên hệ: (04) 37 632 890

- Hồ sơ gồm 2 ảnh 3x4, 1 CMT photo

 Mọi chi tiết liên hệ

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị - Ôn thi chứng chỉ tin học chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin theo thông tư 03

Địa chỉ : số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội