Đào tạo ngắn hạn

THÔNG BÁO:Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa tại Hà Nội(theo quy đinh của Tổng cục Du lịch tại Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL và theo quyết định số 92/QĐ-TCDL), cụ thể như sau:

Read more: THÔNG BÁO:Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo hướng dẫn viên du lịch năm 2016

Đào tạo hướng dẫn viên du lịch

Được phép của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Tổng cục Du lịch, Khoa Du lịch Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị tuyển sinh các khoá đào tạo hướng dẫn viên du lịch theo chương trình khung của Tổng cục du lịch.

Read more: Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo hướng dẫn viên du lịch năm 2016

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ