Tuyển sinh Thạc sĩ

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ - Đợt 1 năm 2017 với các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật phần mềm(ngành Kỹ thuật phần mềm dự kiến triển khai vào tháng 12/2017).

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ