Tuyển sinh Thạc sĩ

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ - Đợt 1 năm 2017 với các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật phần mềm(ngành Kỹ thuật phần mềm dự kiến triển khai vào tháng 12/2017).

Thí sinh xem phòng thi tuyển sinh thạc sĩ  Đợt 2 năm 2016 

Thí sinh sẽ thi ba môn gồm Ngoại Ngữ (Tiếng Anh), môn cơ bản và môn cơ sở ngành. Cụ thể:

Chuyên ngành: Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm dự kiến triển khai vào tháng 12/2017

 Điều kiện dự thi:

- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

Ghi chú:

- Việc học bổ sung kiến thức trình độ đại học phải hoàn thành trước khi dự thi.

- Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và ngành khác, các môn học bổ sung kiến thức xem trong hồ sơ đăng ký dự thi hoặc tại http://www.utm.edu.vn

Điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; ngôn ngữ sử dụng trong toàn thời gian đào tạo là h tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo Chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận; có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng; ngôn ngữ sử dụng trong toàn thời gian đào tạo là 1 trong 6 thứ tiếng nêu trên;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ của 1 trong 6 thứ tiếng nêu trên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ được quy định theo bảng dưới đây trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự thi; chứng chỉ có giá trị quốc tế hoặc chứng chỉ trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng văn bản.

Hồ sơ dự thi:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu phát hành tại Trường)

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu phát hành tại Trường)

- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (có công chứng)

- Bản sao bảng điểm Đại học (có công chứng)

- Bảng điểm chuyển đổi (nếu có)

- Bản sao công chứng giấy tờ về đối tượng ưu tiên (nếu có)

- Bản sao công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)

- 04 hình 3x4

- Giấy khám sức khỏe (có hạn trong vòng 6 tháng)

Thời gian tổ chức tuyển sinh

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ thi tuyển từ ngày: 20/02/2017

Thời gian học bổ sung kiến thức đối với các thi sinh đăng ký dự thi không đúng với ngành đã tốt nghiệp hệ Đại học từ ngày: 20/03/2017

Thời gian thi dự kiến: tháng 05/2017

Liên hệ để được gửi mẫu hồ sơ: Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Địa chỉ:  Lô 1 – 04, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04.3763.2890 / 04.36.320.877

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ