Sự kiện

Chương trình học bổng hiệp định năm 2019

Căn cứ Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nước, hàng năm Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thực hiện tuyển sinh khoảng 1.400 công dân Việt Nam đi học tập tại nhiều nước ở các trình độ Thạc sỹ, đại học, Tiến sỹ, thực tập. Thông tin về các Chương trình học bổng Hiệp định năm 2019.

1. Chính phủ các nước miễn giảm học phí, hỗ trợ ăn ở, một phần sinh hoạt phí; Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, chi phí đi lại khứ hồi từ Việt Nam đến nơi học.

2. Thông tin về đối tượng dự tuyển, điều kiện tham gia dự tuyển được đăng tải trên các Web www.moet.gov.vn của Bộ GDĐT và www.vied.vn của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ GDĐT.

3. Thời gian thông báo tuyến sinh và thực hiện công tác tuyển chọn ứng viên theo các chương trình bắt đầu từ Quý I đến Quý III hằng năm theo thông thông báo của phía nước ngoài. Ứng viên trúng tuyển sẽ được cứ đi học vào quý IV của năm thông báo tuyển sinh. Chi tiết theo bảng đính kèm:

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
You are here: Home Tin tức Tin tức - Sự kiện Chương trình học bổng hiệp định năm 2019
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ