Thông báo về việc nghỉ lễ 10 tháng 3 âm lịch, ngày 30 tháng 4, ngày 01 tháng 5 năm 2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Văn Phòng trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị trân trọng thông báo về việc nghỉ ngày Lễ giỗ tổ Hùng Vương (01 ngày); Giải phóng Miền nam thống nhất đất nước 30/04/2021 và Quốc tế Lao động 01/05/2021(04 ngày) như sau:

Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/03(âm lich) tức T4 ngày 21/04/2a021

Nghỉ ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/04/2021 và Quốc tế Lao động 01/05/2021: từ thứ 6 đến hết ngày thứ 2 tức ngày 30/04/2021 đến hết ngày 03/05/2021;

Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên thông báo tới các giảng viên, sinh viên được biết và thực hiện

Các đơn vị chủ động chỉ đạo sắp xếp lại tài liệu, vệ sinh nơi làm việc, bảo vệ tài sản, phương tiện, nghiêm túc thực hiện việc chấp hành các qui định của pháp luật, không tụ tập nơi đông người nhằm phòng ngừa dịch Covide – 19;

Trân trọng./.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech