BAN GIÁM HIỆU NHIỆM KỲ 2014 - 2019:

 
 Hieu Truong Nguyen Xuan Son
 
HIệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn
Phụ trách chung và trực tiếp các công tác: Chiến lược và định hướng
phát triển Trường, tổ chức nhân sự, tài chính, thanh tra, pháp chế
 
xtzdygt4
 
Phó Hiệu trưởng, GS.TS Phan Huy Đường
Phụ trách: Đào tạo đại học, đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn,
khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
 
PHT Duong Quang Khanh
 
Phó Hiệu trưởng, GS. Dương Quang Khánh
Phụ trách: Tuyển sinh, truyền thông, hợp tác phát triển, quản lý các đơn vị
thành viên và các mạng lưới liên kết của Trường.


 
Phó Hiệu trưởng, TS. Hoàng Anh Tuấn
Phụ trách: Hỗ trợ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học,
tạp chí - xuất bản, đào tạo liên kết với nước ngoài
 
CÁC LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM:
 
 
62186 20150608150232
 
GS.TS Nguyễn Văn Thường
Giai đoạn (2012 - 2014)
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
 
88774 20150608150234
 
GS.VS Nguyễn Văn Hiệu
Giai đoạn  (2010 - 2012)
Nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga
Giải thưởng Lê nin và Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và kỹ thuật
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội
 
 
67605 20150608150235
 
GS.TSKH Nguyễn Kế Hào
Giai đoạn (2009 - 2010)
Nguyên Vụ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
wdvetmqy
 
GS.TS.NGND Nguyễn Xuân Bảo
Giai đoạn (2007 - 2009)
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi
Nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ngành Thủy lợi
Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ