Đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ khi học thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

Đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ khi học thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

1) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; ngôn ngữ sử dụng trong toàn thời gian đào tạo là 1 trong 5 thứ tiếng nêu trên;

Read more: Đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ khi học thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

Chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực chuyên môn:

- Kiến thức chuyên môn

Bổ sung và nâng cao các kiến thức về các phương pháp quản lý tài chính, các chuẩn và quy trình quản lý tài chính, các kiến thức về thực tiễn về quản lý tài chính ngân hàng, cụ thể như sau:

Read more: Những điểm khác biệt khi học Thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Tổng số tín chỉ phải tích lũy (*): 64 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung: 8 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 41 tín chỉ

+ Bắt buộc: 20 tín chỉ

+ Tự chọn: 21/30 tín chỉ

Read more: Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Những đối tượng được ưu tiên khi đăng ký học thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

Những đối tượng được ưu tiên khi đăng ký học thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

1. Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Read more: Những đối tượng được ưu tiên khi đăng ký học thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

Danh mục các học phần bổ sung kiến thức khi học thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

Danh mục các học phần bổ sung kiến thức khi học thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

1) Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Bảo  hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản lý và Kinh doanh được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 07 học phần (21 tín chỉ)

Read more: Danh mục các học phần bổ sung kiến thức khi học thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

Giới thiệu ngành Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Giới thiệu ngành Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Năm 2016 Trường Đại học UTM được đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động quản lý kinh tế, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế.

Read more: Giới thiệu ngành Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ