Đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ khi học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại UTM

Đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ khi học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại UTM

Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

1) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; ngôn ngữ sử dụng trong toàn thời gian đào tạo là 1 trong 5 thứ tiếng nêu trên;

Read more: Đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ khi học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại UTM

Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Quản trị kinh doanh

 Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Tổng số tín chỉ phải tích lũy (*): 64 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung: 8 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 41 tín chỉ

+ Bắt buộc: 20 tín chỉ

+ Tự chọn: 21/30 tín chỉ

Read more: Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Những đối tượng được ưu tiên khi đăng ký học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại UTM

Những đối tượng được ưu tiên khi đăng ký học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại UTM

1. Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Read more: Những đối tượng được ưu tiên khi đăng ký học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại UTM

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ