Giới thiệu ngành đào tạo Cử nhân Tài chính ngân hàng

Giới thiệu ngành đào tạo Cử nhân Tài chính ngân hàng

Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của Đại học UTM sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, tài chính – tiền tệ, hoạt động trung gian tài chính, thị trường tài chính trong nước và quốc tế, các phương pháp lượng hoá và thống kê trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

Read more: Giới thiệu ngành đào tạo Cử nhân Tài chính ngân hàng

Triển vọng nghề nghiệp khi học Tài chính ngân hàng tại UTM

Triển vọng nghề nghiệp khi học Tài chính ngân hàng tại UTM

Với kiến thức, năng lực chuyên môn đã được trang bị trong suốt 4 năm học, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc cho các công ty cổ phần, công ty đa quốc gia, các tổ chức tài chính phi ngân hàng hoặc các doanh nghiệp ở những vị trí làm việc sau.

Read more: Triển vọng nghề nghiệp khi học Tài chính ngân hàng tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Tài chính ngân hàng tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Tài chính ngân hàng tại UTM

Chương trình chuẩn quốc tế: Tại Trường Đại học UTM, chương trình đào tạo và giáo trình học đều được nhập từ nước ngoài, đảm bảo độ cập nhật về kiến thức và độ chuẩn hoá đồng nhất với những trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Read more: Những điểm khác biệt khi học Tài chính ngân hàng tại UTM

Nội dung chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng

Nội dung chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng

Kiến thức chuyên môn:

Đại học UTM trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn về các hoạt động của thị trường tài chính và tài chính công ty. Cụ thể, sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên môn để xử lý và thực hiện những nghiệp vụ sau đây:

Read more: Nội dung chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ