Giới thiệu ngành Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức quản trị như Quản trị Marketing, Quản trị Tài chính, Kế toán quản trị, Quản trị Nhân sự, Quản trị chuỗi cung ứng, cũng như nắm vững tri thức cơ bản của ngành kinh tế, hiểu biết môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, sinh viên sẽ được học cách ứng dụng CNTT một cách sâu sắc và chuyên nghiệp vào trong công việc của mình, học cách tư duy công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn.

Trong quá trình đào tạo, sinh viên sẽ được học Kỹ năng mềm như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, kỹ năng đàm phán. Bên cạnh đó, sinh viên còn được học hai ngoại ngữ là Tiếng Anh bao gồm hai môn Tiếng Anh học thuật, Tiếng Anh thương mại, cùng môn tiếng Trung, cũng như được tham gia chương trình OJT – thực tập tại doanh nghiệp kéo dài 4-8 tháng, làm việc thực tế như một nhân viên tại các công ty, tập đoàn lớn để rèn giũa và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ