Giới thiệu ngành Cử nhân Quản trị kinh doanh

Giới thiệu ngành Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức quản trị như Quản trị Marketing, Quản trị Tài chính, Kế toán quản trị, Quản trị Nhân sự, Quản trị chuỗi cung ứng, cũng như nắm vững tri thức cơ bản của ngành kinh tế, hiểu biết môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.

Read more: Giới thiệu ngành Cử nhân Quản trị kinh doanh

Triển vọng nghề nghiệp khi học Quản trị kinh doanh tại UTM

Triển vọng nghề nghiệp khi học Quản trị kinh doanh tại UTM

Những vị trí mà sinh viên Đại học UTM ngành QTKD ứng dụng CNTT có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp như:

Read more: Triển vọng nghề nghiệp khi học Quản trị kinh doanh tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Quản trị kinh doanh tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Quản trị kinh doanh tại UTM

Chương trình chuẩn quốc tế: Tại Trường Đại học UTM, chương trình đào tạo và giáo trình học đều được nhập từ nước ngoài, đảm bảo độ cập nhật về kiến thức và độ chuẩn hoá đồng nhất với những trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Read more: Những điểm khác biệt khi học Quản trị kinh doanh tại UTM

Nội dung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

Nội dung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

Về kiến thức:

Sinh viên học tại UTM được cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh hoạt động trong điều kiện cơ chế thị trường.

Read more: Nội dung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ