Giới thiệu ngành Cử nhân Ngôn ngữ Nga

Giới thiệu ngành Cử nhân Ngôn ngữ Nga

Trường đại học UTM đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Nga sau khi ra trường sinh viên có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Với các mục tiêu cụ thể:

Read more: Giới thiệu ngành Cử nhân Ngôn ngữ Nga

Triển vọng nghề nghiệp khi học Ngôn ngữ Nga tại UTM

Triển vọng nghề nghiệp khi học Ngôn ngữ Nga tại UTM

Sinh viên học Ngôn ngữ Nga tại Đại học UTM sau khi tốt nghiệp, sinh viên khoa Ngôn ngữ Nga có thể đảm nhận những vị trí công tác sau:

Read more: Triển vọng nghề nghiệp khi học Ngôn ngữ Nga tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Ngôn ngữ Nga tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Ngôn ngữ Nga tại UTM

Sử dụng hiệu quả các kiến thức có được, đặc biệt là kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa Nga - Việt...

Read more: Những điểm khác biệt khi học Ngôn ngữ Nga tại UTM

Nội dung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nga

Nội dung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nga

Sinh viên được trang bị kiến thức tổng quát về các nhóm ngành khoa học nhân văn và xã hội; có khả năng vận dụng kiến thức khoa học cơ bản trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống; có hiểu biết về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.

Read more: Nội dung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nga

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ