Giới thiệu ngành đào tạo Cử nhân Luật kinh tế

Giới thiệu ngành đào tạo Cử nhân Luật kinh tế

Luật kinh tế là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

Read more: Giới thiệu ngành đào tạo Cử nhân Luật kinh tế

Triển vọng nghề nghiệp khi học Luật kinh tế tại UTM

Triển vọng nghề nghiệp khi học Luật kinh tế tại UTM

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của các chủ thể với nhau, trong quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế thị trường của nhà nước cũng như trong bối cảnh xã hội có sự giao thoa mạnh mẽ của các nền kinh tế trên thế giới thường phát sinh những vấn đề phức tạp có liên quan và cần đến sự can thiệp của luật pháp.

Read more: Triển vọng nghề nghiệp khi học Luật kinh tế tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Luật kinh tế tại UTM

Những điểm khác biệt khi học Luật kinh tế tại UTM

Luật kinh tế là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

Read more: Những điểm khác biệt khi học Luật kinh tế tại UTM

Nội dung chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế

Nội dung chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế

Học tại UTM sinh viên ngành Luật kinh tế được cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh; khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Read more: Nội dung chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ