Tuyển sinh văn bằng 2

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 năm 2016 – Đợt 2

Học VB2 tại đại học UTM Đợt 2 năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (HUMT) thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn bằng thứ 2 năm 2016 – Đợt 1, cụ thể ngành đào tạo như sau:

Read more: Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 năm 2016 – Đợt 2

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 năm 2016 – Đợt 1

Học VB2 tại đại học UTM Đợt 1 năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (HUMT) thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn bằng thứ 2 năm 2016 – Đợt 1, cụ thể ngành đào tạo như sau:

Read more: Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 năm 2016 – Đợt 1

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 đợt 2 năm 2017

Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 đợt 2 năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy văn bằng thứ 2 năm 2016 – Đợt 1, cụ thể ngành đào tạo như sau:

Read more: Thông báo tuyển sinh ĐH chính quy Văn bằng 2 đợt 2 năm 2017

Liên hệ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

Địa chỉLô 1 - 4, Số 431 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tổng đài: (04) 36 320743 - (04) 37 632 890
Emailhumt@moet.edu.vn

Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ
Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ