Tuyển sinh Thạc sĩ

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ - Đợt 1 năm 2017 với các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật phần mềm(ngành Kỹ thuật phần mềm dự kiến triển khai vào tháng 12/2017).

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý kinh tế năm 2016

Thời gian tiếp nhận hồ sơ thi tuyển từ ngày: 15/03/2016

Mã ngành: 60.34.04.10
Thời gian đào tạo: 1.5 năm (bao gồm thời gian học các học phần và  thời gian viết và bảo vệ luận văn Thạc sĩ).

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ - Đợt 1 năm 2017 với các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kỹ thuật phần mềm(ngành Kỹ thuật phần mềm dự kiến triển khai vào tháng 12/2017).

Liên hệ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

Địa chỉLô 1 - 4, Số 431 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tổng đài: (024) 36 320743 - (024) 37 632 890
Emailhumt@moet.edu.vn

Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ
Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ