Tuyển sinh Đại học chính quy

Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy năm 2018 của trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học chính quy năm 2018 theo kết quả thi THPT Quốc gia như sau:

Xin trân trọng thông báo!

 

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ