Chế độ ưu đãi khi học tại UTM

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) là một trong những trường Đại học ngoài công lập có uy tín đào tạo các ngành: Kế toán; Tài chính ngân hàng; Luật kinh tế; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản lý nhà nước; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nga  ở khu vực phía Bắc. Học phí Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị khá đa dạng so với nhiều trường đại học khác trên địa bàn thành phố:

Chế độ ưu đãi khi học tại UTM

Lệ phí khác:

- Lệ phí phúc tra bài thi:

+ Bài thi tuyển sinh: 50.000đ

+ Bài thi kết thúc học phần: 50.000đ

- Lệ phí thi lại: 50.000đ/ môn

- Lệ phí học lại: 400.000đ/ TC * Số tín chỉ của học phần phải học lại

Liên hệ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

Địa chỉLô 1 - 4, Số 431 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tổng đài: (024) 36 320743 - (024) 37 632 890
Emailhumt@moet.edu.vn

Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ
Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ