Danh mục các ngành đúng, ngành gần khi đăng ký học thạc sĩ Quản lý kinh tế tại UTM

Sinh viên có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế

Sinh viên có bằng tốt nghiệp Đại học các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học có định hướng chuyên sâu (chuyên ngành) Quản lý kinh tế

Danh mục các ngành gần, ngành phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo:

Mã số Ngành/Chuyên ngành Ghi chú
52310101 Kinh tế Ngành đúng, phù hợp
52310106 Kinh tế quốc tế Ngành gần
5234 Kinh doanh và quản lý Ngành gần
523401 Kinh doanh Ngành gần
52340101 Quản trị kinh doanh Ngành gần
52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Ngành gần
52340107 Quản trị khách sạn Ngành gần
52340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Ngành gần
52340115 Marketing Ngành gần
52340116 Bất động sản Ngành gần
52340120 Kinh doanh quốc tế Ngành gần
52340121 Kinh doanh thương mại Ngành gần
523402 Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm Ngành gần
52340201 Tài chính – Ngân hàng Ngành gần
52340202 Bảo hiểm Ngành gần
523403 Kế toán – Kiểm toán Ngành gần
52340301 Kế toán Ngành gần
52340302 Kiểm toán Ngành gần
523404 Quản trị – Quản lý Ngành gần
52340401 Khoa học quản lý Ngành gần
52340404 Quản trị nhân lực Ngành gần
52340405 Hệ thống thông tin quản lý Ngành gần

Ghi chú: Các ngành không thuộc danh mục này được coi là ngành khác với chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ