Triển vọng nghề nghiệp khi học Quản lý nhà nước tại UTM

Tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước bạn sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo quản lý điều hành trong môi trường công sở, làm chuyên viên hành chính trong các cơ quan khối công chức hoặc tư nhân, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đoàn thể ..

Sinh viên tốt nghiệp ngành học này cần phải đảm bảo những yếu tố về kỹ năng sau:

+ Kỹ năng điều hành tổ chức, xây dựng hoạch định

+ Kỹ năng quản lý nhân sự.

+ Kỹ năng thao tác, vận hành nghiệp vụ hành chính

+ Kỹ năng giải quyết nghiệp vụ hành chính

+ Kỹ năng phân tích đánh giá

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ